Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-10-17

Materiały z konferencji Re:Media 2014

– transformacja prasy w erze mediów cyfrowych są dostępne pod adresem http://prasa.info/artykul/url,1056/#. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.