Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-11-22
Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął wszystkie protokoły z kontroli zwyczajnych za 2010 rok (472 tytuły). Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (Uchwała nr 80/2011 Zarządu ZKDP z dnia 17 listopada br.). 
Po zapoznaniu się z protokołami kontroli, Zarząd ZKDP zdecydował się udzielić siedmiu upomnień i trzydziestu sześciu pouczeń wydawcom niektórych pism. W pierwszym wypadku powodem ukarania były wykazane istotne rozbieżności w danych złożonych w deklaracjach, wynikające głównie z niezgodnego z Regulaminem kontroli ZKDP zaliczania egzemplarzy do poszczególnych form rozpowszechniania. W drugim, stwierdzone podczas kontroli różnice, które nieznacznie przekraczały progi określone w Regulaminie lub nie wskazywały na celowe zawyżanie danych i wynikały z braku należytej staranności.
Szczegółowe informacje na temat udzielonych upomnień znajdują się w dziale Wyniki kontroli, a pełne wyniki kontroli - w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (dostępne wyłącznie dla członków Związku).