2013

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2013 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 4 wydawcom.


Polskie Wydawnictwo Rolnicze
(Tygodnik Poradnik Rolniczy)


Prowana Sp. z o.o.
(Trendy)


"Amconex" Sp. z o.o.
(21. Wiek)


Goldman s.c. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz
(Nowoczesny Warsztat)