Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-12-12

Nowy Regulamin od 1 stycznia 2015 roku

Materiały z XXXVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP (z dnia 20 listopada 2014 r.) wraz z tekstem jednolitym Regulaminu  kontroli  nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 (również w wersji z zaznaczonymi zmianami). Prosimy o zapoznanie się, w szczególności, z nowymi zasadami deklarowania e-wydań (pkt 3.10 - 3.11 oraz 5.19) dostęne są w zakładce Zjazdy.