Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2015-01-08

Zmiany zasad udostępniania danych ZKDP

Dla wszystkich, którzy nie są członkami ZKDP oferujemy płatny czasowy dostęp do szczegółowych danych ZKDP za pośrednictwem programu Teleskop online. Abonament miesięczny - 500 zł netto, kwartalny - 1000 zł netto, półroczny - 1500 zł netto, roczny - 2500 zł netto. Możliwe jest również zlecenie analizy, której koszt ustalany jest w zależności od zakresu (minimalna opłata 300 zł netto za wykonanie analizy dla 1 wybranego parametru, obejmującej okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, za każdy kolejny parametr lub za każde kolejne 12 miesięcy opłata wzrasta o 150 zł netto).

Więcej informacji na stronie www.teleskop.org.pl w dziale Płatny dostęp.

Z końcem stycznia br. ulegną zmianie również zasady dostępu do danych ogólnodostępnmych, które od tej pory publikowane będą w cyklu kwartalnym. Prezentowane będą tak, jak w Komunikacie Zarządu o wynikach kontroli, dane dla średniego nakładu jednorazowego oraz rozpowszechniania:

  • dla pism płatnych (nie branżowych): rozpowszechnianie płatne razem,
  • dla pism płatnych branżowych: rozpowszechnianie ogółem,
  • dla pism bezpłatnych: egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem.