Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2015-02-02

Komunikat w sprawie wyboru audytorów ZKDP

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2015 roku Zarząd ZKDP podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z 4 firmami audytorskimi, które zostały upoważnione do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2014 przeprowadzać będą:

  1. Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.;
  2. MB Audyt Sp. z o.o.;
  3. Polinvest- Audit Sp. z o.o.;
  4. Rewident Sp. z o.o.

Kontrole rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) oraz na podstawie Wytycznych do kontroli za 2014 rok.

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie i wynosi 2 500 zł netto (zob. cennik).