ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Atomedia Sp. z o.o.

Nazwa:

Atomedia Sp. z o.o.

Kontakt:53-015 Wrocław
Al. Karkonoska 10
tel. (71) 715-60-86, 735-15-66
fax (71) 734-57-53

wydawca
Zgłoszony tytuł: pismo płatne (7 wydań w ciągu roku), branżowe /ogólnopolskie/ „Branża Dziecięca”