Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wiesław Podkański: Konsumpcja prasy dzisiaj – problemy i wyzwania (FILM)

Autor: Marek Miller

Dr Wiesław Podkański otworzył organizowaną przy okazji XX-lecia Związku Kontroli Dystrybucji Prasy konferencję Re: Media 2014. Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Prezes Izby Wydawców Prasy przedstawił problemy i wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed rynkiem prasowym.

Mimo problemów rynku prasowego wskazanych przez Wiesława Podkańskiego, przekaz jego przemówienia był optymistyczny. Jak wynika z badań SMG/KRC, rynek prasowy nie tylko nie ulega zmniejszeniu, ale przeciwnie – rośnie, zmieniają się jedynie dostępne na nim nośniki treści. Zdaniem prelegenta, dzisiejsi wydawcy nie muszą się czuć szczególnie zaniepokojeni, o ile spełniane będą odpowiednie warunki.

Pierwszym poruszonym przez prelegenta tematem były treści płatne, które są głównym dzisiaj wyzwaniem dla rynku prasowego. Powołując się na światowe przykłady, Wiesław Podkański podał przykład Niemiec, gdzie poziom akceptacji dla płatnych treści ze strony czytelników wynosi już 25 proc. (3 lata temu poziom ten wahał się między 5 a 9 proc.).

Prelegent poruszył również problem uprzywilejowania niektórych mediów względem prasy. Jednym z przykładów jest dyrektywa dotycząca lokowania produktu umożliwiająca m.in. telewizji pozyskiwanie środków z nowych źródeł. Jest to jednak, jak podkreślał Wiesław Podkański, uprzywilejowanie o które prasa nigdy nie walczyła, ponieważ zakazywała jej tego uczciwość wobec czytelnika.

Szansą dla prasy jest rozwój jest też rozwój rynku tabletów – w 2010 r. w Polsce sprzedano 10 tys. tabletów, rok później 100 tys., w 2013 r. 900 tys. a w 2014 przewiduje się w naszym kraju sprzedaż na poziomie 1,3 mln sztuk tych urządzeń. Polscy wydawcy w porę dostrzegli ten trend, wśród liderów sprzedaży wydań cyfrowych na tabletach w Polsce znalazła się m.in. Polityka Cyfrowa (ponad 10 tys. egz. sprzedawanych co miesiąc).

Powołując się na przeprowadzone niedawno badania SMG/KRC, Wiesław Podkański podkreślał, że prasa jako główne źródło informacji będzie zyskiwać na znaczeniu (dzisiaj 49 proc. społeczeństwa sięga w pierwszej kolejności po prasę, 34 proc. – telewizja, 13 proc. internet, a 3,3 proc. – do radia). W perspektywie 5 lat, dzienniki na różnych nośnikach będą docierać do 62 proc. Polaków.

Prelegent zwrócił też uwagę na spadek udziału prasy w rynku reklamowym (w przypadku gazet udział ten spadł z 14 do 6 proc., a w przypadku czasopism – z 16 do 9 proc.). Również prognozy pokazują, że udział ten będzie dalej malał. Jednocześnie, przypominając o niskiej efektywności reklamy internetowej (niektóre badania pokazują, że ¾ bannerów internetowych pozostaje niezauważona), Wiesław Podkański retorycznie zapytał, czy polscy wydawcy robią wystarczająco dużo, by pokazać reklamodawcom silne strony prasy, takie jak zaufanie czytelników, wiarygodność, czy wierność tytułowi.

Całość wystąpienia Wiesława Podkańskiego można obejrzeć na poniższym filmie: