ZKDP Data

Audited titles

Regulations

25 błędów i zaniechań w zarządzaniu cyfrową prasą

Autor: Marek Miller

Łukasz Kawęcki z Optizen Labs przedstawiał na konferencji Re: Media – transformacja prasy w erze mediów najczęstsze problemy, z którymi borykają się wydawcy prasowi planując i wdrażając publikacje cyfrowe.

Prezentacja Łukasza Kawęckiego to zbiór doświadczeń nabytych dzięki kilkudziesięciu wdrożeniom projektów związanych z cyfryzacją prasy w Polsce i za granicą. Nie wszystkie z tych projektów osiągnęły efekt, jakiego życzyliby sobie wydawcy, dzięki czemu lista poruszonych w wystąpieniu problemów jest tak długa - jest jednocześnie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie od czego może zależeć sukces wydawniczy cyfrowych aplikacji. Jak twierdzi Kawęcki, „materiał ten to podsumowanie ostatnich 4 lat pracy i bardzo dobre wskazówki, jak nie zmarnować szansy na sprzedaż cyfrowej prasy w kanale mobilnym”.

Po wielu latach przewidywań trendów, dzisiaj bezsporne jest, że tablet i smartfon są i będą urządzeniami, z których użytkownicy korzystają coraz częściej. Nie podlega dyskusji również fakt, że są urządzeniami, które służą do konsumpcji treści oferowanych przez wydawców prasowych.  A prasa cyfrowa wciąż niesie olbrzymie szanse biorąc pod uwagę malejącą liczbę sprzedawanych egzemplarzy drukowanych, liczbę punktów sprzedaży, wydatków na reklamę w prasie.

Zebrane przypadki są oparte na doświadczeniach w pracy Łukasza Kawęckiego z wydawcami każdej wielkości - dużych, średnich i małych. Sama prezentacja została podzielona na kilka części z przypisanymi, wyodrębnionymi grupami "niedoskonałości" do działów w strukturze wydawniczej.

Jak podsumował swoją prezentację sam prowadzący, nie zawiera ona z pewnością wszystkich przypadków i sytuacji, jakie mogą towarzyszyć procesom wdrożenia cyfrowej prasy. Z pewnością jednak porusza ona temat ważny, który może stanowić bardzo wartościowy materiał zarówno dla wydawców zaawansowanych w procesie transformacji w stronę prasy cyfrowej, jak i tych planujących jego rozpoczęcie w najbliższym czasie.

Z prezentacją Łukasza Kawęckiego można zapoznać się na slajdach i filmie poniżej: