Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-04-27

Komunikat Zarządu ZKDP w sprawie wyników kontroli nadzwyczajnej tygodnika Wprost

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli nadzwyczajnej nakładu i dystrybucji tygodnika Wprost za okres styczeń – listopad 2010 roku, w związku z podaniem w deklaracjach nierzetelnych danych, Zarząd udzielił AWR Wprost Sp. z o.o. upomnienia oraz skierował do Sądu Koleżeńskiego wniosek o udzielenie kary nagany (zob. Uchwała Zarządu ZKDP nr 32/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.).

Celem kontroli, przeprowadzonej na wniosek wydawców: „Polityka” Spółdzielnia Pracy oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., było zweryfikowanie poprawności danych wykazywanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa, w związku ze stwierdzonymi w trakcie audytu za 2009 r. naruszeniami, za które wcześniej AWR Wprost udzielono upomnienia.

Kontrola potwierdziła przypuszczenia wnioskodawców i wykazała rozbieżności związane z nieprawidłowym zakwalifikowaniem do sprzedaży egzemplarzowej zamiast do innych płatnych form rozpowszechniania, egzemplarzy dla których wydawca nie przedstawił dokumentacji świadczącej o ich zakupie przez ostatecznych odbiorców, po cenie egzemplarzowej, co jest wymagane zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a) Regulaminu kontroli ZKDP, lub takich, które podlegały dalszej bezpłatnej dystrybucji (szczegóły w załączeniu).

W związku z tym, że jest to ponowne naruszenie przez AWR Wprost tych samych postanowień Regulaminu, za które wydawca został uprzednio ukarany upomnieniem (zob. Uchwała Zarządu ZKDP nr 34/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku), Zarząd ZKDP uznał za zasadne skierować wniosek do Sądu Koleżeńskiego o wymierzenie kary nagany.

AWR Wprost zobowiązano także do poinformowania o zaistniałych naruszeniach w swoim serwisie internetowym oraz o konieczności złożenia autokorekt, w odniesieniu do danych za grudzień 2010 rok i styczeń 2011 r. Na dzień sporządzania niniejszego komunikatu obie autokorekty wpłynęły do Biura ZKDP.