Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2016-06-14

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego ZKDP - deklaracje tygodnika ABC Tygodnik Aktualny Bezkompromisowy Ciekawy

Sąd Koleżeński ZKDP zdecydował o wymierzeniu kary nagany dla Fratria Sp. z o.o. w związku z niezłożeniem deklaracji tytułu prasowego ABC Tygodnik Aktualny Bezkompromisowy Ciekawy. Tygodnik ten był zgłoszony do kontroli ZKDP w okresie od kwietnia do sierpnia 2015 roku, jednak wydawca-członek ZKDP nie złożył deklaracji o nakładach i rozpowszechnianiu za ten okres.

Zarząd Związku, wykonując statutowe obowiązki, w dniu 17 września 2015 roku, udzielił wydawcy upomnienia oraz wezwał do złożenia zaległych deklaracji za kwiecień-lipiec 2015 roku, jednocześnie nakazując publikację treści Uchwały w jego serwisie internetowym (zob. Uchwała nr 33/2015). W związku z niewykonaniem tych postanowień i niezłożeniem kolejnej deklaracji za sierpień 2015 roku, 17 grudnia 2015 roku Zarząd ZKDP skierował wniosek do Sądu Koleżeńskiego o wymierzenie kary nagany (zob. Uchwała nr 44/2015). Sąd na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 roku podtrzymał Uchwałę Zarządu i jednomyślnie przychylił się do jego wniosku.

W wyniku Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydawca wykonał zalecenia Zarządu ZKDP i złożył zaległe deklaracje tytułu ABC Tygodnik Aktualny Bezkompromisowy Ciekawy za okres kwiecień-sierpień 2015 roku, które będą opublikowane w najbliższym biuletynie tygodników za kwiecień 2016.