Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-02-21

Decyzje Zarządu ZKDP w sprawie kwalifikacji egzemplarzy do prenumeraty hurtowej e-wydań

Uchwała Zarządu ZKDP nr 16/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku (dotyczy prenumeraty e-wydań dla MSZ)

Uchwała Zarządu ZKDP nr 17/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku (dotyczy kwalifikacji do prenumeraty hurtowej e-wydań w drodze przetargów nieograniczonych przeprowadzonych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)