ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Nazwa:

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Kontakt:00-382 Warszawa,
ul. Solec 81B lok. 73A
www.gazetakoncept.pl

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik bezpłatny /ogólnopolski/ „Koncept Magazyn Akademicki”