XXXVIII Zjazd ZKDP

Postanowienia XXXVIII Zjazdu ZwińÖzku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 8 grudnia 2015 roku.