Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2016-06-27

„Słowo Wrocławian” – nowy tytuł kontrolowany!sw

W czerwcu 2016 roku kontrolą ZKDP objęty został nowy tytuł, miesięcznik „Słowo Wrocławian” wydawany przez Magnes Media Sp. z o.o.

Pismo ukazuje się od wielu lat dostarczając czytelnikom aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach w mieście. Jako niezależne źródło miesięcznik wypełnia lukę na rynku lokalnym. Pierwsze wydanie „Słowa Wrocławian” ukazało się w roku 2009.


Obecnie przygotowywane jest wydanie kolejnych edycji „Słowa” na terenie Czech i Słowacji. Będą to gazety bezpłatne, dystrybuowane w stolicach – Pradze i Bratysławie. Więcej o tytule: www.slowowroclawian.pl

Dane ZKDP dla tego tytułu będą dostępne w październiku 2016 w programie Teleskop online, od wydania czerwiec/lipiec 2016.