Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2016-09-13

We wrześniu 2016 roku kontrolą ZKDP objęty został nowy tytuł, miesięcznik „Koncept” Magazyn Akademicki.

Koncept logo 4Jest to jedno z największych pism akademicko–studenckich wydawanych w Polsce, ukazuje się od listopada 2012 roku. Medium przeznaczone jest dla naukowców, studentów, absolwentów, kadry akademickiej, menadżerów, klasy średniej i wszystkich osób zainteresowanych życiem publicznym.
Pismo dystrybuowane jest na największych polskich uczelniach, ale porusza także tematykę szeroko wykraczającą poza świat uniwersytecki. „Koncept” skupia się na perspektywach polskiej modernizacji, kondycji i problemach klasy średniej oraz inteligencji. Nie brakuje również tekstów analizujących zagadnienia z obszarów: ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu.
Magazyn Akademicki „Koncept” kolportowany jest w 170 miejscach na terenie 15 województw.
Dodatkowo artykuły zamieszane są na bieżąco na stronie www.gazetakoncept.pl. Magazyn posiada także swój FanPage na Facebook’u.