2015
pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2015 roku.W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 2 wydawcom.

„Hearst Marquard Publishing” Sp. z o.o.
(Esquire MAN AT HIS BEST)

 


Orle Pióro Sp. z o.o.
(Tygodnik Do Rzeczy)

 

 W wyniku kontroli zwyczajnej za 2015 rok stwierdzono również naruszenia Regulaminu kontroli ZKDP w odniesieniu do D&K Group Rafał Demczuk (Halo Wawa – Jasna Strona Miasta). Wydawca złożył rezygnację z członkostwa w ZKDP i w dniu 6 października 2016 roku został wykreślony z listy członków, w związku z tym Zarząd ZKDP nie miał podstaw do wymierzenia kary upomnienia przewidzianej Statutem ZKDP.

 

D&K Group Rafał Demczuk
(Halo Wawa – Jasna Strona Miasta)