XL Zjazd ZKDP

Postanowienia XL Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 7 grudnia 2016 roku.