Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-01-25

Komunikat Zarządu ZKDP w sprawie kontroli nadzwyczajnej danych wykazanych w deklaracjach tygodnika Wprost za 2010 rok

Zarząd ZKDP, na posiedzeniu w dniu 13 stycznia, po rozpatrzeniu wniosków wydawców: „Polityka” Spółdzielnia Pracy oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., którzy wskazali na okoliczności pozwalające przypuszczać, że wydawca tygodnika Wprost korzysta z innych płatnych form rozpowszechniania, które w jego deklaracjach nie są wykazywane, zlecił przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli nakładu i dystrybucji wydań drukowanych tygodnika Wprost, obejmującej dane za 2010 rok (zob. Uchwała Zarządu ZKDP nr 10/2011 z dnia 13 stycznia br.).

Dodatkowym uzasadnieniem kontroli jest fakt, że w trakcie audytu za 2009 rok, stwierdzono nieprawidłowe kwalifikowanie do sprzedaży egzemplarzowej - zamiast do innych płatnych form rozpowszechniania - egzemplarzy, dla których nie przedstawiono audytorowi niezbędnych dokumentów, wymaganych w Regulaminie kontroli ZKDP (zob. Uchwała Zarządu ZKDP nr 34/2010 z dnia 12 sierpnia ub.r.).

Związek przypomniał wówczas wydawcy o prawie do złożenia autokorekt, jeśli egzemplarze zostały niewłaściwie wykazane także w deklaracjach za 2010 r. Do dnia zlecenia kontroli autokorekty nie wpłynęły.

Do wykonania kontroli, która rozpocznie się w dniu 1 lutego 2011 roku, wyznaczono firmę audytorską Global Audit Partner Sp. z o.o. O jej wynikach Zarząd poinformuje niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli.

W dniu 20 stycznia wydawca tygodnika Wprost złożył autokorekty dotyczące deklaracji za rok 2010.

Do Zarządu nie wpłynęły wnioski dotyczące kontroli innych tygodników opinii.