Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2017-01-30

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na Audytorów ZKDP

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2017 roku Zarząd ZKDP podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z 4 firmami audytorskimi, które zostały upoważnione do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2016 przeprowadzać będą:


1.    Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.;
2.    MB Audyt Sp. z o.o.;
3.    Polinvest - Audit Sp. z o.o.;
4.    Rewident Sp. z o.o.


Kontrole rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej  w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia i od 1 lipca 2016 r.) oraz na podstawie  Wytycznych do kontroli za 2016 rok .
Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie i wynosi 2 500 zł netto (zob. cennik).