Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2017-10-03

Uchwała nr 19/2017 Zarządu ZKDP z 21 września 2017 r.

Zarząd ZKDP 21 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zasad kwalifikacji Autokorekt do opisu przy publikacji Danych ZKDP.