Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

X Zjazd ZKDP

Postanowienia X Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 27 września, 22 października, 12 i 25 listopada, 5 i 16 grudnia 2002 roku oraz 7 stycznia 2003 roku.