XLII Zjazd ZKDP

Postanowienia XLII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 7 grudnia 2017 roku.