Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XI Zjazd ZKDP


Postanowienia XI Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 17 czerwca 2003 roku.