XLIII Zjazd ZKDP

Postanowienia XLIII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 20 czerwca 2018 roku.