2017
pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2017 roku.W związku z wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2017 rok istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach, Zarząd Związku udzielił upomnienia wydawcy:

OFI Krzysztof Gawrychowski
Magazyn Ogólnopolski Zagroda