Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2018-09-28

Publikacja wyników kontroli za 2017 r.

Komunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2017 roku.

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy zatwierdził protokoły kontroli zwyczajnych za 2017 rok (297 tytułów prasowych). Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (Uchwała nr 23/2018 Zarządu ZKDP z dnia 27 września br.).

Pełne wyniki kontroli dostępne są w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (wyłącznie dla członków Związku).