Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XII Zjazd

Postanowienia XII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 3 grudnia 2003 roku.