XLIVZjazd ZKDP

Postanowienia XLIV Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 4 grudnia 2018 roku.