Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2018-12-15

Zmiany w dokumentach ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy Regulamin kontroli ZKDP. Zmiany zostały wprowadzone na XLIV Zwyczajnym Zjeździe ZKDP 4 grudnia 2018 roku. Dokumenty są dostępne na stronie www.zkdp.pl w dziale Statut i regulaminy (również w trybie śledzenia zmian).

Zwracamy szczególną uwagę na skrócony termin składania deklaracji dwutygodników, pism ukazujących się dwa lub trzy razy w miesiącu, miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku (do 15. dnia drugiego miesiąca następującego po deklarowanym) – zob. pkt 2.7.3 i 2.7.4 Regulaminu oraz nowe zasady kontroli (kontrola zwyczajna co najmniej raz na 3 lata, z wyłączeniem Pism Branżowych – raz w roku) – zob. pkt 2.7.8 i 5.1. Regulaminu.