Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2019-01-10

Zmiana terminu składania deklaracji ZKDP - dwutygodniki, miesięczniki i "pisma rzadkie"

Informujemy, że począwszy od deklaracji za styczeń 2019 roku ulega skróceniu termin składania deklaracji dla dwutygodników, pism ukazujących się dwa lub trzy razy w miesiącu, miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku - do 15. dnia drugiego miesiąca następującego po deklarowanym. W związku z powyższym deklaracje za styczeń 2019 roku pism o ww. częstotliwości powinny zostać złożone do 15 marca br.

Regulaminowe terminy składania deklaracji dla dzienników i tygodników nie uległy zmianie.