Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2019-01-14

W kierunku zapewnienia rzetelności kanałów mediowych na poziomie globalnym (materiał prasowy z 28. Zjazdu IFABC)

W trakcie 28. Zjazdu Międzynarodowej Federacji Biur Kontroli I Certyfikacji, 24 organizacje z całego świata zajmujące się audytem mediów zebrały się, aby dyskutować o światowych rozwiązaniach w zakresie zapewniania jakości w obliczu globalnych trendów w mediach i marketingu.

"W miarę jak rozwijające się technologie cyfrowe nadal zmieniają sposób, w jaki marketerzy i media łączą się z konsumentami, potrzeba niezależnych audytów pozostaje kluczowa" - wyjaśnił prezes IFABC Pedro Silva, prezes IFABC i dyrektor generalny Instituto Verificador de Comunicação w Brazylii. "Audytorzy mediów odgrywają wyjątkową rolę na całym świecie. Wydarzenie to wzmacnia fakt, że wszyscy mamy więcej wspólnego, ponieważ kwestie cyfrowe i innowacje wpływają na konsumentów, marketing i media ponad granicami. "
Zjazdy IFABC gromadzą 28 organizacji członkowskich z całego świata co dwa lata. Delegaci IFABC zidentyfikowali trzy najbardziej krytyczne kwestie związane z globalnym zabezpieczeniem mediów: oszustwa w reklamie cyfrowej, odpowiedzialność za cyfrowe reklamy outdoorowe oraz potrzebę globalnej współpracy i standardów.

IFABC dokonała przeglądu usług poszczególnych organizacji audytowych, aby odpowiedzieć na istotne zagadnienia, które obejmują:

Wdrażanie rozwiązań w walce z oszustwami w reklamach cyfrowych
Zjawisko oszustw w  reklamie cyfrowej, które każdego roku kosztują światowych sprzedawców dziesiątki miliardów dolarów, sprawia, że wiele organizacji audytorskich wdraża nowe metody, aby rozwiązać ten problem na swoich rynkach.

Na przykład ABC UK przeprowadza audyty pod kątem zgodności z normami JICWEBS w zakresie bezpieczeństwa marki, oszustw i widoczności. ACPM (Francja) już od roku weryfikuje wydawców w tym zakresie i oznacza bezpieczne domeny logiem Ad Trust. BRAT (Rumunia) zaprojektował platformę zarządzania danymi dla 200 witryn wydawców, aby pomóc reklamodawcom w prowadzeniu kampanii w bezpiecznym i zaufanym środowisku online. AAM w USA opracowała AAM Quality Certification, czyli kompleksowy cyfrowy audyt wydawcy, który daje marketerom pewność, że reklamy są wyświetlane przez ludzi na legalnych witrynach.

Członkowie IFABC wysłuchali również najnowszych doniesień  liderów organizacji branżowych, w tym George'a Ivie, dyrektora generalnego i dyrektora zarządzającego Media Rating Council; Richarda Foan’a, dyrektora wykonawczego JICWEBS; oraz Stephana Loerke, dyrektora generalnego Światowej Federacji Reklamodawców.

"Ponieważ brak przejrzystości zagraża podziałowi ekosystemu marketingowego, musi istnieć źródło współpracy i jedności" - wyjaśnia Loerke. "Członkowie IFABC mają wszelkie predyspozycje, aby być tym źródłem. Organizacje te, dzięki niezależnym audytom przeprowadzanym przez stronę trzecią, zapewniają przejrzystość i jasność w obszarach ekosystemu medialnego, które często są zaciemnione".

Postępy w zakresie audytu cyfrowej reklamy outdoorowej
Inwestycje w branży reklamy zewnęrznej stale rosną.  Kilka organizacji audytorskich wdraża obecnie rozwiązania audytowe dla OOH/DOOH. Rumunia, Hiszpania, Francja i Brazylia sprawdzają kampanie outdoorowe, aby zapewnić marketerom dodatkową pewność w tej nowej dziedzinie. AAM (USA) przeprowadza audyt crossmediowych kampanii w punktach opieki medycznej.

Wyróżnianie rzetelnych wydawców - Globalna Lista Certyfikowanych Mediów
Członkowie IFABC opracowują bazę danych zawierającą informacje na temat mediów, które są audytowane przez lokalne organizacje. Ten interaktywny zasób informacji jest przeznaczony dla reklamodawców i agencji reklamowych, aby wyróżnić tytuły prasowe, czy domeny internetowe, które poddają się kontroli.

Potrzeba globalnej współpracy
W związku z rozwojem zagadnień zwiazanych z rynkiem cyfrowym i wyzwaniem wynikającym z braku przejrzystości w ekosystemie reklamy online, organizacje audytorskie uznały za niezbędną współpracę w zakresie połączenia marketerów z wysokiej jakości wydawcami na całym świecie.

"Ponieważ kanały medialne ewoluują i łączą odbiorców na całym świecie, role IFABC i każdego lokalnego biura jako niezależnego audytora mediów stają się jeszcze ważniejsze" - powiedział Tom Drouillard, dyrektor generalny AAM (USA) i sekretarz IFABC. "Trendy na poszczególnych rynkach pokazują, że kwestie policzalności odbiorców reklam i przejrzystości  dotyczą nas wszystkich, bez względu na granice. Istnieje realna szansa, abyśmy współpracowali w celu zapewnienia medialnego bezpieczeństwa dla wydawców i nabywców na całym świecie."

IFABC wybrał Zarząd
Pedro Silva, CEO IVC Brazil, ponownie został wybrany na przewodniczącego IFABC na kadencję 2018-2020, Hormuzd Masani, dyrektor generalny ABC India, skarbnikiem, a Tom Drouillard, CEO AAM w USA, sekretarzem organizacji. IFABC wybrała również zarząd i regionalnych prezydentów na dwuletnie kadencje:

• Arina Ureche, BRAT Rumunia
• Iwona Szczęsna, ZKDP – ABC Poland
• Simon Redlich, ABC UK
• Josanne Ryan, AMAA Australia (prezydent  regionu Azji i Pacyfiku)
• Jean-Paul Dietsch, ACPM Francja (regionalny prezydent Europy)
• Manuel Sala, OJD Hiszpania (prezydent regionu Iberoamerican)

The Alliance for Audited Media (USA) był gospodarzem odbywającego się co dwa lata spotkania IFABC "Innovation 2018: Advancing Global Media Assurance" w dniach 13-15 listopada 2018 w San Francisco w Kalifornii. Kolejne, 29. Zgromadzenie Ogólne IFABC odbędzie się w Wiedniu w Österreichische Gemeinschäft zur Festsellung (OAK) Austria w 2020 roku.

##
  
Informacje o IFABC
Międzynarodowa Federacja Biur Kontroli I Certyfikacji (IFABC) jest dobrowolną organizacją zrzeszającą lokalne biura ustanowione w krajach na całym świecie. Członkowie IFABC mają wspólne zobowiązanie do rzetelnego i przejrzystego raportowania porównywalnych danych dotyczących nakładu i rozpowszechniania prasy oraz innych kanałów mediowych. Jej celem jest współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami dla konstruktywnego wspierania pracy jej członków. Federacja stara się zachęcać i ułatwiać wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk między organizacjami członkowskimi oraz działać na rzecz większej standaryzacji i jednolitości w raportowaniu danych.  ZKDP jest członkiem IFABC od 1996 roku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ifabc.org.

11 Stycznia 2019