Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2019-02-22

Fashion Group Sp. z o.o. skreślona z ewidencji członków ZKDP

Informujemy, że Zarząd ZKDP na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku, w związku z uchylaniem się od opłacania składek członkowskich, skreślił spółkę Fashion Group Sp. z o.o., wydawcę tytułu Fashion Magazine, z listy członków ZKDP (Uchwała nr 4/2019 Zarządu ZKDP z dnia 21 lutego br.)