A2 Architank - nowy tytuł w ZKDP od Wydawnictwa Osowski Media Sebastian Osowski


A2 Architank - nowy tytuł w ZKDP od Wydawnictwa Osowski Media Sebastian Osowski

A2 Architank Magazyn A2 Architank jest czasopismem o tematyce architektoniczno-budowlano-inwestycyjnej, adresowanym do architektów, projektantów, administracji budowlanej, firm projektowych, firm wykonawczych oraz wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych i związanych z procesem inwestycyjnym, architekturą, budownictwem, projektowaniem przestrzeni, budynków, wnętrz i krajobrazu.