Wybrano nowe władze – XLV Zwyczajny Zjazd ZKDP – 13 czerwca 2019 r.

Wybrano nowe władze – XLV Zwyczajny Zjazd ZKDP – 13 czerwca 2019 r.

Podczas obrad XLV Zwyczajnego Zjazdu ZKDP, 13 czerwca br., wybrano nowe władze. W skład Zarządu weszli: Jacek Bucholc, Magdalena Gorzkowska, Łukasz Górka, Tomasz Kałuża, Rafał Kamiński, Renata Krzewska, Piotr Ludwicki, Paweł Tyszkiewicz, Karol Wlazło. Nowo wybranym prezesem ZKDP została Pani Renata Krzewska.

skład nowych władz ZKDP