ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XLVZjazd ZKDP

Postanowienia XLV Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 13 czerwca 2019 roku.