Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2019-09-06

Publikacja wyników kontroli za 2018 r.

Komunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2018 roku.

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy zatwierdził protokoły kontroli zwyczajnych za 2018 rok. Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (Uchwała nr 25/2019 Zarządu ZKDP z dnia 5 września br.).

Pełne wyniki kontroli dostępne są w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (wyłącznie dla członków Związku).