Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2019-11-12

XLVI Zwyczajny Zjazd ZKDP, 10 grudnia  2019 r., godz. 10:30

Obrady rozpoczną się we wtorek 10 grudnia br., o godz. 10:30, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, sala A, w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.