Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2020-05-29

XLVII Zwyczajny Zjazd ZKDP, 30 czerwca 2020 r., godz. 11:30

Obrady rozpoczną się we wtorek 30 czerwca br., o godz. 11:30, zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 roku (poniżej).

Zarząd Związku informuje, że wszyscy uczestnicy mający prawo do głosowania powinni wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pełnomocnictwo (materiały na Zjazd). Prosimy o przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku w celu ich weryfikacji, w terminie do 26 czerwca 2020 roku.

W związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Rewizyjnej odbędą się wybory uzupełniające.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2019 rok.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.