ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XLVII Zjazd ZKDP

Postanowienia XLVII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 30 czerwca 2020 roku.