ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XLVIII Zjazd ZKDP

Postanowienia XLVIII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy na 17 grudnia 2020 roku.