Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2010-08-23

Obrady XXVII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP będą kontynuowane, po przerwie, w dniu 27 września 2010 roku o godz. 10.00

Obrady XXVII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP będą kontynuowane w dniu 27 września 2010 roku od godz. 10.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (sala ”A”). Pełnomocnictwa z dnia 24 czerwca br. zachowują ważność; wyłącznie w przypadku zmiany osoby reprezentującej członka Związku prosimy o przesłanie nowego pełnomocnictwa (wzór w załączeniu) - materiały na II turę Zjazdu.