Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-10-19

Komunikat Zarządu ZKDP w sprawie wydań o łączonej numeracji

W nawiązaniu do zgłoszonych wątpliwości, co do sposobu posługiwania się danymi dotyczącymi wydań łączonych tygodników w kontekście wydań pojedynczych, Zarząd widzi potrzebę wyjaśnienia i uregulowania tej kwestii, ponieważ łączenie numerów występuje już nie tylko w wyjątkowych okolicznościach, uzasadniających tego typu działania np. duża liczba dni świątecznych w okresie sprzedaży, ale stosowane jest jako stały cykl wydawniczy (przez długi, nawet kilkumiesięczny okres).

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP możliwe jest wykazywanie wydań o łączonej numeracji - dla potrzeb deklaracji i analiz (np. wyliczania średnich) są one traktowane jako jedno wydanie.

Takie postanowienie powoduje, że przy publikacji wyników rozpowszechniania tych wydań, mogą one uzyskiwać liczbową przewagę nad wydaniami pojedynczymi, wynikającą tylko i wyłącznie z faktu wydłużonego okresu dystrybucji i wymienionego wyżej sposobu deklarowania.

Dlatego, do czasu formalnego uregulowania tej kwestii przez Zjazd ZKDP, w trosce o rzetelność danych ZKDP, w przypadku prezentacji tytułów o łączonej numeracji, Zarząd zaleca uzupełnienie opisu danych o liczbę wydań (z odpowiedniej rubryki deklaracji) oraz liczbę wydań łączonych np. „ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, styczeń - czerwiec 2009, 22 wydania, w tym 2 wydania łączone.