Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2012-11-20

Komunikat Zarządu ZKDP o wysokości nakładów i dystrybucji

tytułów kontrolowanych przez Związek w 2011 r.

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy zatwierdził protokoły kontroli zwyczajnych za 2011 rok (469 tytułów prasowych). Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (Uchwała nr 62/2012 Zarządu ZKDP z dnia 8 listopada br.).

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli, Zarząd ZKDP zdecydował się udzielić czterech upomnień i piętnastu pouczeń. Podstawą do upomnień były istotne rozbieżności w danych złożonych w deklaracjach, wynikające głównie z niewłaściwej kwalifikacji egzemplarzy do poszczególnych form rozpowszechniania. Pouczenia dotyczyły rozbieżności, które nieznacznie przekraczały progi określone w Regulaminie kontroli ZKDP lub wynikały z braku należytej staranności.

Dwóch wydawców odwołało się do Sądu Koleżeńskiego ZKDP od nałożonych przez Zarząd kar upomnienia. Obecnie toczy się postępowanie w tych sprawach.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych upomnień znajdują się w dziale Wyniki kontroli, a pełne wyniki kontroli - w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (dostępne wyłącznie dla członków Związku).