Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-07-01

Zmiany w Regulaminie kontroli ZKDP obowiązujące od 1 lipca 2009 roku

Informujemy, że XXV Zjazd przyjął zaproponowane przez Komisję statutowo-regulaminową zmiany do Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (uchwała nr 18/2009 oraz tekst jednolity Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2009 rokuekst jednolity Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2009 roku).

Zgodnie z uchwałą nr 19/2009 XXV Zjazdu ZKDP, zmiany odnoszące się do par. 9 ust. 5 Regulaminu wejdą w życie w 30 dni po uchwaleniu przez Zarząd Wskazówek dla audytorów ZKDP (dotyczących kontroli za 2009 r.). Szczegółowe informacje w tej sprawie przekażemy Państwu niezwłocznie po podjęciu takiej uchwały przez Zarząd. Planowany termin zatwierdzenia Wskazówek to koniec września br.

Przypominamy, że obowiązujący statut i Regulamin są dostępne również na stronie www.zkdp.pl w dziale Statut i regulaminy.